Túto stránku pre Vás ešte len pripravujem. 

Ale v prípade, že potrebujete vozidlo opraviť, môžete ma kontaktovať na číslo
+421 948 87 08 87