Deprecated: Funkcia Yoast\WP\SEO\Conditionals\Schema_Blocks_Conditional::get_feature_flag sa od verzie Yoast SEO 20.5 nepoužíva a nie je dostupná žiadna alternatíva. in /data/6/7/67743c36-5636-4036-bde3-cb64e3890642/aider.sk/sub/autoservis/wp-includes/functions.php on line 5391
Aké sú (ne)výhody zmluvných servisov poisťovní - AIDER
Nevýhody zmlúvnych servisov poisťovní

Aké sú (ne)výhody zmluvných servisov poisťovní

Zmluvný servis je výhodný najmä pre poisťovňu, nie pre vás.

Zmluvným servisom pre poisťovňu môže byť každý servis, ktorý má zmluvu o spolupráci s danou poisťovňou. Okrem toho, že sa daný servis zmluvne zaviaže dodržiavať ceny predpísané poisťovateľom (napríklad 16,50 EUR za hodinu práce), čo je horšie a čo zaujíma vás je, že sa zmluvný servis zaviaže používať pri opravách výhradne alternatívne náhradné diely pre určité skupiny vozidiel a ročníky vozidiel.

Prečo je oprava alternatívnymi dielmi viac na škodu, ako na úžitok a prečo skutočne nechcete mať vozidlo po nehode opravené práve alternatívnymi dielmi + výsledky štúdie vyhotovené v skúšobnom ústave pre automobilovo-technické služby v Nemecku si prečítajte v článku: Aký je rozdiel medzi alternatívnymi dielmi a originálnymi dielmi.

 

Prečo existujú zmluvné servisy?

Byť zmluvným servisom je obojstranne výhodné. Obojstranne máme na mysli poisťovňu a samotný servis.

Servisy majú stály prísun nových zákazníkov bez toho, aby investovali do propagácie svojich služieb, nakoľko sa zobrazia v „odporúčaných servisoch“ danej poisťovne. Tieto odporúčané servisy sú vám zaslané ako dokument, ihneď po nahlásení poistnej udalosti.

Poisťovne zase finančne profitujú z toho, že si zaviazali takéto servisy vykonávať servisné činnosti za almužnu a montovať (naj)lacnejšie, no (naj)nebezpečnejšie diely.

Jedinou osobou, ktorá z toho neprofituje vôbec a ktorá je škodná ste nakoniec vy, ako poškodená osoba, ktorá za škodu na svojom vozidle častokrát ani nemôže.

 

Majú zmluvné servisy vôbec výhodu pre vás, ako poškodenú osobu?

Zmluvné servisy majú iba dve výhody, pokiaľ nezistíte, že to vlastne výhody ani nie sú…

Prvou „výhodou“ je, že môžu prijať krycí list z poisťovne a na základe krycieho listu vám vozidlo po oprave zo servisu odovzdajú a druhou „výhodou“ je, že zmluvný servis môže vykonávať obhliadku pre poisťovňu.

Znie to super, až do doby kedy zistíte, že:

 • krycí list poisťovňa servisu nezašle a vaše vozidlo zo servisu nebude vydané, pokiaľ nezaplatíte za opravu vy zo svojho vrecka
 • obhliadku poškodení nemôže vykonať servis, ale obhliadajúci technik z poisťovne

 

Nezaslanie krycieho listu

Krycí list je iba vydanie akéhosi „potvrdenia“ zo strany poisťovne, že danú opravu v danej výške uhradí poisťovňa priamo servisu. Až na základe tohto krycieho listu vám servis vozidlo odovzdá.

Problém nastane, keď poisťovňa odmietne vystaviť krycí list…

Medzi najčastejšie dôvody patrí, že:

 • poisťovňa interným šetrením zistila, že škoda vznikla iným spôsobom a za iných okolností, ako bolo zo strany účastníkov nahlásené,
 • za škodu nezodpovedá ich poistenec, pretože nie je technicky prijateľné, aby škoda vznikla za daných okolností
 • nie všetky poškodenia vznikli v súvislosti s poistnou udalosťou
 • polícia ešte neukončila šetrenie dopravnej nehody
 • vinník neoznámil/nenahlásil poistnú udalosť svojej poisťovni
 • prípadne ďalšie výhovorky

Iba pre úplnosť uvedieme, že nevystavenie krycieho listu zo strany poisťovne znamená pre vás, ako poškodenú osobu, že si opravu musíte uhradiť z vlastného vrecka.

 

Žiadny ojedinelý prípad, ale bežná prax

Nižšie je iba malá ukážka prípadov, ktoré sme zastupovali. Týmto ľuďom (a nie len týmto), poisťovne odmietli buď preplatiť škodu na vozidle alebo nevystavili krycí list. Títo poškodení potom boli nútení si opravu zaplatiť zo svojho vrecka (aj keď väčšina z nich si nechala opravovať auto v zmluvnom servise) a následne sa museli domáhať preplateniu nákladov súdnou cestou, čo trvalo mesiace a aj roky.

A je to ešte horšie ako sa môže zdať

Na to, aby ste v prípade zamietnutia poistného plnenia boli úspešný a úspešne obhájili svoje nároky pred súdom, ste povinný preukázať, že škodu má poisťovňa uhradiť. Nie je to poisťovňa, ktorá musí preukázať, že sa nehoda tak nestala, ale vy musíte preukázať, že sa nehoda tak stala, čo je zásadný rozdiel.

Na to, aby ste to úspešne preukázali, musíte mať fotky vozidla v poškodenom stave, ktoré už nezískate, pretože vozidlo je už opravené. Poisťovňa fotky síce má, ale nezašle vám ich, pretože by išla sama proti sebe. Aj takéto situácie sú samozrejme riešiteľné, ale trvá to mesiace, niekedy aj roky.

To, že máte fotky z miesta nehody vám vôbec nepomôže. Na preukázanie potrebujete fotky, z ktorých sa bude dať presne zistiť výška poškodenia na jednotlivých dieloch, rozsah ich poškodenia a následne ich priradiť k poškodeniam druhého vozidla, ktoré spôsobilo škodu. To je aj dôvod, pre ktorý obhliadajúci technik poisťovne, fotí vozidlo s tým červeno-bielym merací stĺpikom…

 

Obhliadku poškodení (ne)môže vykonať servis

Väčšina poisťovní má so zmluvným servisom interne dohodnuté, že obhliadky môže vykonať aj servis, ak cena opravy neprevyšuje určitú sumu. Keď oprava poškodení presiahne túto sumu, aj tak musí prísť obhliadajúci technik priamo z poisťovne, čo celú opravu zbytočne predlžuje. Takže ani toto už žiaľ nie je výhodou nechať opravovať svoje auto po nehode v zmluvnom servise.

 

Oprava v zmluvnom servise z nášho pohľadu skutočne nemá žiadne výhody.

Na záver by sme mohli teda zhrnúť, že ak si vyberiete zmluvný servis poisťovne, bude to pre vás viac na škodu, ako vám to prinesie úžitku. Okrem toho, že s veľkou pravdepodobnosťou budete mať vozidlo opravené alternatívnymi dielmi, podporíte tiež poisťovne v podnikateľskom modeli, ktorý si tu zaviedli a ktorý je:

 • každoročné zvyšovanie cien poistiek svojim klientom,
 • znižovanie nákladov na opravy – nútenie robiť servisy za nízku hodinovú sadzbu a používanie (naj)lacnejších alternatívnych náhradných dielov
 • zamietanie poistných plnení a nemožnosť uplatnenia práva na súde z dôvodu nevydania dôkazov (fotiek)
// Bing